Vacancy manager / Vacature zakelijk leider – TILT – AMSTERDAM

We are looking for a new manager / zakelijk leider to join our TILT team!

— for English scroll down —

 

TILT – Vacature zakelijk leider

TILT is een interdisciplinair artistiek platform dat het artistieke werk van Andrea Božić en Julia Willms en associate artist Billy Mullaney produceert en verspreidt. De werken van de TILT kunstenaars reorganiseren op speelse wijze aandacht, ruimte en waarneming en onderzoeken vragen rond toeschouwerschap, verbeelding en ‘realiteit’. Ze zijn een transdisciplinaire mix van performance, audiovisuele installatie en samenwerking met het weer en de nachtelijke hemel. TILT is gevestigd in een studio op broedplaats Marci Panis in Amsterdam en opereert in Nederland en internationaal zowel binnen de podiumkunsten als de beeldende kunst. Als kleine, flexibele, door kunstenaars gedreven organisatie hecht TILT waarde aan een horizontale aanpak.

TILT is per direct op zoek naar een enthousiaste en gedreven zakelijke leider:

Over de functie

•    Samen met het artistieke team ben je verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van het meerjarig beleidsplan. Je voert hiertoe een zinvol en efficiënt zakelijk beleid, en behoudt het organisatorische overzicht van de organisatie.
•    Je vertaalt de algemene artistieke plannen in concrete en werkbare acties. Je werkt hiervoor nauw samen met het artistieke team en het productionele team.
•    Samen met de artistieke co-leiders zet je de strategie voor de toekomst uit.
•    Als zakelijk leider ben je eindverantwoordelijk voor het zakelijke en financiële beleid van de organisatie. Samen met de artistieke leiding sta je in voor de opmaak, beheren en bewaken van (meerjarig- en project-) begrotingen, overeenkomsten en afrekeningen, ben verantwoordelijk voor jaarrekening.
•    Je bent bekend met verschillende subsidiekanalen. Je schrijft mee de subsidieaanvragen en begrotingen met de nodige verantwoording en verzekert de verdere continuïteit ervan. Je ontwikkelt strategieën en ideeën voor bijkomende financiering.

Wie zoeken wij?

•    Je hebt affiniteit met de werk van TILT kunstenaars en met de transdisciplinaire manier van werken.
•    Je hebt ervaring in een soortgelijke functie. Je hebt affiniteit met de podium- en de beeldende kunstensector en haar productionele, zakelijk-organisatorische en financiële aspecten.
•    Je bent flexibel, nauwgezet en resultaatgericht.
•    Je bent een communicatieve teamspeler.
•    Je bent taalvaardig, zowel in het Nederlands als in het Engels.
•    Interesse in netwerken en verkoop? Een commercieel inzicht is een meerwaarde.

Wat we bieden?

•    Aanvang werkzaamheden in onderling overleg, idealiter per direct of uiterlijk 1 januari 2023.
•    Een freelance contract van tussen 8 en 20 uur per week (in overleg), tarief conform CAO Theater en Dans 2023.
•    Een dynamische functie met veel flexibiliteit en vrijheid en ruimte om je verder te ontwikkelen. De ene week werk je meer of minder dan de andere.
•    Je komt terecht in een klein team met twee artistieke co-leiders, een associate artist, een producer en twee verbonden technici.
•    Je werkt binnen een kunstenaars-gedreven dynamische organisatie met een studio in Amsterdam-Oost (Marci Panis)

We streven binnen TILT naar verscheidenheid in onder meer afkomst, gender, leeftijd en achtergrond en onderschrijven de Code Diversiteit en Inclusie.

Stuur je CV en motivatie voor 28 november 2023 naar connect@tilt.zone

www.tilt.zone (in ontwikkeling) www.andreabozic.com   www.willmsworks.net   www.billymullaney.com

ENGLISH

TILT – Vacancy business manager

TILT is an interdisciplinary artistic platform that produces and disseminates the artistic works of Andrea Božić and Julia Willms, and associate artist Billy Mullaney. TILT artists’ works playfully reshape attention, space and perception, exploring the questions of spectatorship, imagination and ‘reality’ through a combination of performance, audio-visual installations and collaborations with the weather and night sky. Based in the Marci Panis creative hub in Amsterdam, TILT operates nationally and internationally in both performing and visual arts. As a small, flexible, artist-driven organisation, TILT values a horizontal approach.

We are currently seeking an enthusiastic and driven manager to work together with our artistic team:

About the position

– Working closely with the artistic team, you are responsible for the implementation of the multi-year plan, crafting meaningful and efficient business strategy, and maintaining the organizational overview of TILT.
– Working closely with the artistic and the production team, you translate the artistic plans into concrete and workable steps.
– Together with the artistic co-leaders you shape the future strategy of TILT.
– You are responsible for the business and financial strategy of the organization. Together with the artistic leaders, you are responsible for drawing up, managing and monitoring (multi-year and project) budgets, agreements and settlements, and for annual financial reports.
– Familiarity with various funding channels is crucial, as you will work on grant applications and budgets, their follow up and reporting, and develop strategies and ideas for additional funding.

Who are we looking for

– You have an affinity with the work of TILT artists and with our transdisciplinary approach.
– You have some experience in a similar role coupled with an affinity and familiarity with the performing and visual arts sector and its production, business organizational and financial aspects.
– You are flexible, thorough and results-oriented.
– You are a communicative team player.
– You are fluent in both Dutch and English.
– Interested in networking and sales? A commercial interest is an asset.

What we offer

– Start date to be mutually agreed upon, ideally immediately or no later than January 1, 2023.
– A freelance contract ranging from 8 to 20 hours per week (by mutual agreement), rate in accordance with CAO Theatre and Dance 2023.
– A dynamic role with ample flexibility, freedom and room for further development.
– Working with a small team consisting of two artistic co-leaders, an associate artist, a producer and two technicians.
– Working within an artist-driven dynamic organization with a studio in Amsterdam-Oost (Marci Panis).

At TILT we strive for diversity in origin, gender, age and background among others endorsing the Diversity and Inclusion Code.

www.tilt.zone (in development)  www.andreabozic.com   www.willmsworks.net   www.billymullaney.com

 

Scroll to top